Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, sluit Koers Heftruck Service van deze site iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.

Bij aanvragen voor toestemming of verdere informatie richt u zich tot Koers Heftruck Service. Meer informatie vindt u bij "contact".

Niets uit de tekst of grafische voorstellingen in deze site mag zonder schriftelijke toestemming van Koers Heftruck Service worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of enige wijze, hetzij door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand.

Copyright © Koers Heftruck Service. Alle rechten voorbehouden.


Koers Heftruck Service
Koers Heftruck Service
Koers Heftruck Service
Heftruck