De werkgever is volgens de arbo-wetgeving er voor verantwoordelijk, dat werknemers die een mobiel arbeidsmiddel bedienen (b.v. een heftruck, maar ook een elektro-pallettruck) over een specifieke deskundigheid beschikken (art. 7.17c lid 1 van het Arbobesluit). Het begrip specifieke deskundigheid is door de wetgeving niet gedefinieerd; het is dan ook evident dat een wettelijk heftruckrijbewijs niet bestaat. Dit betekent dat de werkgever voor zijn werksituatie moet aangeven wat specifieke deskundigheid omvat.

Voor een heftruckchauffeur zijn drie gebieden van belang bij het invullen van specifieke deskundigheid, namelijk:
  • vaktechnisch vaardigheden, zoals het besturen van de truck, het positioneren van een pallet in een stelling, het laden van een vrachtauto etc. etc.
  • de spelregels/verkeersregels bij u op het bedrijf, zoals welke snelheden in welke gebieden, rijroutes, waar parkeren, wie is verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud etc. etc.
  • merkspecifieke kennis; de heftruck van merk a kan op verschillende punten verschillen van de heftruck van merk b.
De werkgever dient te inventariseren welke specifieke deskundigheden in zijn werksituatie vereist zijn en daarop moet een instructieprogramma ontwikkeld worden. De werkgever moet zelf bepalen op welke wijze deze instructie verzorgd wordt; dat kan ook in eigen beheer of in overleg met de fabrikant/importeur van de betreffende truck.

Veel belangrijker is het om:
  • een goede inventarisatie te maken van de specifieke deskundigheid vereist in de eigen werksituatie,
  • een adequate instructie (laten) verzorgen, die alle drie deskundigheidsgebieden afdekt,
  • schriftelijk vastleggen (incl. ondertekening) , dat de betreffende medewerker deze instructie heeft gevolgd.
Door een medewerker domweg naar een cursus te sturen om een heftruckrijbewijs/diploma/certificaat te behalen is niet zeker gesteld, dat de werkgever zijn arbo-verantwoordelijkheden in deze ten volle heeft waargemaakt. Verder is het van belang een programma op zetten om periodiek de deskundigheid op peil te houden.

Medewerkers op een heftruck laten rijden zonder hiervoor een specifieke opleiding/training/instructie te verzorgen is een overtreding van het arbo-besluit en derhalve aan te merken als een economisch delict.

Verder heeft deze nalatigheid vooral gevolgen als er een ongeval met persoonlijk letselschade ontstaat. Nalatige werkgevers lopen dan het risico strafrechtelijk vervolgd te worden.

Een ander risico dat de nalatige werkgever loopt, is de schadeclaim van de werknemer. Als het gaat om een ongeval met zware letselschade, dan loopt een dergelijke claim in de honderdduizenden euro's. Bij aantoonbare nalatigheid is het zeer wel te verwachten, dat op basis van de WAM-verzekering deze schade niet is te verhalen.
Koers Heftruck Service
Koers Heftruck Service
Koers Heftruck Service
Heftruck