Gebruik van het laadrapport van de batterij
Bij de aflevering van uw machine ontvangt u een laadrapport, deze dient op onderstaande wijze bijgehouden te worden.

U kiest een willekeurige cel en markeert deze bijvoorbeeld met een stift. Dit is de testcel.
Van deze cel controleert u vóór en ná de lading het soortelijk gewicht (zie onder het kopje ‘het meten van het soortelijk gewicht’) en u noteert dit op het laadrapport. Tevens noteert u of het water ( de lading) al dan niet is bijgevuld.

Aan het eind van de maand noteert u van alle cellen het soortelijk gewicht en u noteert of dit vóór of ná de lading de lading is gebeurd. Ter controle dient u dit rapport naar Koers Heftruck Service te faxen. Het fax nummer is 0172-751261

Het meten van het soortelijk gewicht (s.g.)
Om het s.g. van de batterij te meten gebruikt men de door Koers Heftruck Service meegeleverde zuurweger.
Op de steel van de drijver kunt u het s.g. aflezen. (Zie afbeelding)

Gebruik van het laadrapport van de batterij


Bijvullen van de cellen.
De cellen dienen regelmatig (ná de lading) met gedemineraliseerd water afgevuld te worden. U kunt dit water bestellen bij Koers Heftruck Service tel. 0172-751260.
Hieronder wordt beschreven hoe u uw batterij kunt bijvullen.

Standaard cellen:

Gebruik van het laadrapport van de batterij


Figuur 1:
Om de accu in goede conditie te houden is het van belang dat u wekelijks het elektrolyt-niveau van de accu controleert. Door het opladen van de accu zal er water uit de accu verdampen. Het peil aangegeven in figuur 1 is te laag. De accu platen zijn zichtbaar.

Figuur 2:
Als u de accu wilt bijvullen kunt u dat doen met gedestilleerd of gedemineraliseerd water. Het bijvullen moet u pas doen nadat de accu is geladen. In de regel is dat ‘s morgens vroeg. Als de accuplaten net onder water staan is het voldoende.(zie figuur 2) Het water is net onderin de dop zichtbaar.

Figuur 3:
Vult u niet te veel water bij; het peil aangegeven in figuur 3 is te hoog. Tijdens het rijden loopt er accu-zuur uit. Dit betekent dat er capaciteit van de accu verloren gaat. De prestatie van de accu loopt op den duur achteruit Deze zal dan opnieuw “bijgezuurd” moeten worden. Bovendien tast accuzuur de truck aan, en is slecht voor het milieu.

Cellen met vlotter:

Gebruik van het laadrapport van de batterij


Figuur 1:
Om de accu in goede conditie te houden is het van belang dat u wekelijks het vloeistof niveau van de accu controleert. Met de indicator-doppen is dit gemakkelijk te controleren. Als het niveau te laag is dan is de vlotter helemaal naar beneden gezakt. Van de rode indicator is alleen nog maar de bovenkant zichtbaar. (zie figuur 1).

Figuur 2:
Het is belangrijk dat u pas bijvult nadat de accu is geladen. In de regel is dat ‘s morgens vroeg. Het juiste niveau is aangegeven in figuur 2. Als de indicator een klein stukje omhoog komt is het voldoende. Het bijvullen doet u met gedemineraliseerd of gedestilleerd water.

Figuur 3:
Als u gaat bijvullen moet u er op letten dat u niet te veel bijvult. Het peil aangegeven in figuur 3 is te hoog. Tijdens het rijden kan er accuzuur uitlopen. Dit betekend dat er capaciteit van de accu verloren gaat. Bovendien tast het eruitgelopen accuzuur de truck aan, en is slecht voor het milieu.

Centraal vulsysteem:

Gebruik van het laadrapport van de batterij


Waterkan d.m.v. de snelkoppeling aansluiten aan het centraal vulsysteem van de accu. Erbij blijven en de slang ontkoppelen wanneer de doorstroom-indicator is gestopt.

Veiligheid
Het is aan te bevelen tijdens het afvullen en controleren van de batterij een veiligheidsbril te dragen. Indien accuzuur in het gezicht komt tijdens het afvullen of controleren van de batterij, dient men direct het gezicht te reinigen met water of oogdouche. Bij ernstig letsel dient u direct een arts te raadplegen.

Gedurende de lading, maar vooral aan het eind van de lading, zal door een chemische reactie waterstofgas in de cellen gevormd worden. Dit ontsnapt via de vuldoppen. Controleer eens in de maand, na het vullen, of iedere cel voldoende gevuld is. U doet dit door de dop van de cel los te draaien en het niveau te controleren volgens de instructie van de standaard dop.
Koers Heftruck Service
Koers Heftruck Service
Koers Heftruck Service
Heftruck